Colofon

UITGEVERIJ
MoTourMedia e.K.
Eig. Stephan Fennel
Hastener Str. 140
D-42349 Wuppertal
Duitsland

fon +49 (0)202 94600226

BTW-identificatienummer: DE 171.458.900
Amtsgericht Wuppertal, HRA 22283

HOOFDREDACTEUR | UITGEVER
Stephan Fennel (verantwoordelijk)
Contact opnemen

ADVERTENTIES
MoTourMedia e.K.
Contact opnemen

REDACTIE
Thijs Joosten, Snežana Šimičić
Contact opnemen


ABONNEMENTENSERVICE
Opgave en vragen over abonnementen NL:
Abonnementenland
Postbus 20, 1910 AA Uitgeest
Tel. +31(0)251-25 79 24
Email: klantenservice@aboland.nl
Site: www.aboland.nl voor abonneren, adreswijzigingen en opzeggingen.

Opgave en vragen over abonnementen BE:
Abonnementenland
Ambachtenlaan 21 Unit 2A, 3001 Heverlee
Tel. +32 (0)28 08 55 23
Email: klantenservice@abonnementenland.be
Site: www.aboland.be voor abonneren, adreswijzigingen en opzeggingen.

Beëindigen abonnement:
Opzeggingen dienen 12 weken voor afloop van de
abonnementsperiode in ons bezit te zijn.

Prijswijzigingen voorbehouden.


Colofon details

ALPENTOURER behoudt het recht ingezonden materiaal in te korten, aan te passen en te publiceren. Dit geldt zowel voor tekst- als voor ingezonden beeldmateriaal. Een bezoeker/ster van ALPENTOURER mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in ALPENTOURER opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van de uitgeverij.

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van ALPENTOURER is het mogelijk dat de informatie die op ALPENTOURER wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina’s van ALPENTOURER zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster, de Internet-provider of de uitgeverij.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op ALPENTOURER geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van ALPENTOURER, of met de tijdelijke onmogelijkheid om ALPENTOURER te kunnen raadplegen.

Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van ALPENTOURER verkregen is. ALPENTOURER garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via ALPENTOURER verkregen informatie. De informatie op ALPENTOURER wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Voorwaarden
Wil je geen nieuws meer missen? Schrijf je hier in voor onze ALPENTOURER-nieuwsbrief!
Wij beschermen je privacy en delen je persoonsgegevens uitsluitend met derden die deze service mogelijk maken. Lees onze privacybeleid.
Back to top button