Voorwoord 1/2020: een ongelooflijk mooi deel van Europa

Hoofdredacteur & uitgever Stephan Fennel
Hoofdredacteur & uitgever Stephan Fennel

Toen we op zoek waren naar een kernach­tige term die de inhoud van deze thema­ editie van ALPENTOURER zou weerspiegelen en het eens wer­den over de term ‘Balkan’, wist ik meteen: dat geeft problemen. Maar voordat iemand zijn vinger op­ steekt en de definitie van dit woord wil verduidelij­ken, wil ik graag eerst opmerken dat het merendeel van de reizen die in deze uitgave worden beschre­ven daadwerkelijk plaatsvinden in en door landen die behoren tot het zogenaamde Balkan­-schierei­land. Het gebied dat in het westen grenst aan de Adriatische Zee, maar ook aan Griekenland of Bul­garije, is historisch gezien altijd tot de Balkan gere­ kend. En politiek gezien maken veel van de gebie­den die ooit onder Oostenrijkse invloed stonden ook deel uit van deze regio. En wij vinden ‘Balkan’ gewoon een beter woord dan het enigszins vage “Zuidoost-­Europa”.

Helaas wordt dit woord soms als scheldwoord ge­bruikt om zaken als corruptie, achterlijkheid, chaos en misdaad te beschrijven. Wie dat doet, zou zich moeten schamen.

Want op al onze reizen door dit deel van Europa, dat zo ongelooflijk mooi is voor motorrijders, heb­ ben we een uitbundige gastvrijheid, vele warme harten en vooral een behulpzaamheid ontmoet die in onze westerse contreien grotendeels verloren is gegaan. Onze auteurs vertellen ook over dergelijke ervaringen, en dat geldt ook voor lezers, die de smaak te pakken hebben gekregen om de Balkan te bezoeken, niet in de laatste plaats vanwege de arti­kelen in ALPENTOURER. De conclusie is bijna altijd: hoe armer het land, des te hartelijker de mensen.

Daar kunnen wij een voorbeeld aan nemen. Wan­ neer heb je bijvoorbeeld voor het laatst hulp aange­boden aan een vreemdeling in je buurt die onderweg verdwaald was? Of een praatje met een vreemde ge­ maakt? Of iemand zelfs bij je thuis voor de maaltijd uitgenodigd? Dat waren allemaal ervaringen die wij – en velen met ons – hebben opgedaan in de ‘oh zo slechte’ Balkan. Problemen met de motorfiets? Er is altijd wel iemand die iemand kent die kan helpen – en dat ook doet. Met plezier, en vaak gratis.

Veiligheid is ook al zo’n thema. Het is een hard­ nekkig vooroordeel dat je machine en spullen hier meteen worden gejat. Maar dat hebben we nog nooit meegemaakt. Integendeel: balkanreizigers komen vaak terug met het gevoel dat het er veiliger is dan in Amsterdam of Antwerpen. En dat gevoel herkennen wij.

Laat je dus inspireren door deze thema­uitgave. Een onverwacht avontuur zal je beloning zijn voor de moed om naar de Balkan te reizen. Oké: Slowa­kije hoort technisch gesproken niet bij de Balkan. En het Hongaarse staatshoofd zou ons waarschijn­lijk de grens over zetten als we zijn land ertoe zou­ den rekenen. Maar voor ons beschrijft Balkan een mentaliteit die we erg waarderen. En zolang dat niet verandert, blijft deze regio een van onze favoriete gebieden.

We hopen dat je je bij ons aansluit.

Vergelijkbare artikelen

Back to top button